Műveletek sorrendjeüzemeltető elsőbbsége

Műveletek sorrendje , operátor elsőbbségnek is nevezik, olyan szabálykészlet, amely meghatározza, hogy mely eljárásokat kell először végrehajtani egy matematikai kifejezésben.Például az „öt hozzáadva hathoz szorozva héttel” kifejezésben a üzemeltetők összeadás és szorzás (öt, hat és hét az operandus). Ha az összeadást hajtják végre először, az eredmény 77, de ha először a szorzást hajtják végre, az eredmény 47. A műveletek sorrendje azt írja elő, hogy a helyes válasz 47, mert a szorzást és az osztást mindig az összeadás és kivonás előtt kell elvégezni.

A műveletek matematikai sorrendje

  1. Zárójelek, kitevők és gyökerek.
  2. Szorzás és osztás.
  3. Összeadás és kivonás.
Tipp

A műveletek sorrendjére egyszerűen emlékezhet a PEMDAS, vagy 'Kérem, bocsássa meg kedves Sally nénit.'Számítógépes programozás

A számítógépes programozásban a legtöbb nyelv elsőbbségi szinteket használ, amelyek megegyeznek a természettudományokkal és a matematikával. Néhány nyelv, például a Smalltalk és a Selypít , egyáltalán nincsenek elsőbbségi szabályaik; a programozónak a megfelelő sorrendben kell megadnia az operátorokat.

Ban,-ben C programozási nyelv , a kezelő elsőbbségi szintjei érvényesek, amelyeket itt a csökkenő sorrendben sorolunk fel:1. szint (legmagasabb rangsor)
operátor: művelet:
++ Növekedés
- Csökkenés
() Funkció hívás
[] Sor előfizetés
. Az elem kiválasztása hivatkozással
-> Az elem kiválasztása a mutató segítségével
2. szint
* Szorzás
/ Osztály
% Modul
3. szint
+ Kiegészítés
- Kivonás
4. szint
<< Bitenkénti eltolás balra
>> Bitenként haladjon jobbra
5. szint
< Kevesebb, mint
<= Kevesebb vagy egyenlő
> Nagyobb, mint
> = Nagyobb vagy egyenlő
6. szint
== Egyenlő
! = Nem egyenlő
7. szint
& Bitenkénti ÉS
8. szint
^ Bitenként XOR (exkluzív vagy)
9. szint
| Bitenként VAGY (beleértve vagy)
10. szint
&& Logikus ÉS
11. szint
|| Logikai VAGY
12. szint
?: Hármas feltételes
13. szint
= Közvetlen megbízás
+ = Hozzárendelés összeg szerint
- = Hozzárendelés különbség szerint
* = Termékenkénti hozzárendelés
/ = Hozzárendelés hányados szerint
% = Feladat fennmaradó részével
<<= Hozzárendelés bitenként balra tolással
>> = Hozzárendelés bitenként jobbra tolással
& = Hozzárendelés bitenként ÉS
^ = Hozzárendelés bitenként XOR
| = Hozzárendelés bitenként VAGY
14. szint
, bekezdés