MozaikIllusztráció: Példák a tessellációra.

Mozaik a teljes lefedés technikája 2D kisebb formájú hely oly módon, hogy egyik forma sem fedi egymást, és egyetlen terület sem marad fedetlen. Az emberek évezredek óta használják mozaikok és csempézett felületek létrehozására. Az ókori Görögországban a mozaikok készítéséhez használt apró köveket „tesserae-nak” nevezték.Tesselláció a számítógépes grafikában

A CAD-ben (számítógéppel segített tervezés) a tessellációt használják a hálófelületek kisebb primitív alakzatokra történő felosztására. A valós idejű számítógépes grafikában a 3D az objektumokat háromszögekből álló tesszellált csíkokként definiáljuk, amelyeket a GPU hatékonyan feldolgoz.

A hardveres tessellációt grafikus API-k támogatják, beleértve az OpenGL-t, Directx , Vulkan és Metal.